About

Pages

Jumat, 12 Juli 2013

MELAKUKAN KEHENDAK BAPA

Bacaan Alkitab : Matius 7 : 21-23
"Bukan setiap orang yang berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan! akan masuk ke dalam Kerajaan Sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah Aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata: Aku tidak pernah mengenal kamu! Enyahlah dari pada-Ku, kamu sekalian pembuat kejahatan!"

Ayat Renungan  : Matius 7 : 21
"Bukan setiap orang yang berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan! akan masuk ke dalam Kerajaan Sorga, melainkan dia yang melakukan Kehendak Bapa-Ku yang di Sorga."


Ketika Kristus Yesus datang ke dunia, Ia memperkenalkan Kehendak Bapa kepada orang percaya (Baca saja : Yohanes 4:34, "Kata Yesus kepada mereka: "Makanan-Ku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus Aku dan menyelesaikan pekerjaan-Nya."
& Matius 6:9-10, "Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah Kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga." ).
Dan, telah kita bahas sejak hari pertama minggu ini, bahwa : "Kehendak Bapa mengenai penebusan manusia telah terlaksana oleh ketaatan Kristus sampai mati tersalib!" Amin? So, jika Kristus sangat menjunjung tinggi Kehendak Bapa, demikian pula, Ia menghendaki setiap orang tebusan-Nya melakukan kehendak Bapa sampai pada kedatangan-Nya! Hati-hati :
  1. Memanggil Yesus Kristus sebagai Tuhan tanpa memuliakan Bapa, tidak ada artinya! (Baca : Filipi 2:9-11, "Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepada-Nya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku: "Yesus Kristus adalah Tuhan," bagi kemuliaan Allah, Bapa!"). 
  2. Melayani dengan karunia Roh tanpa memuliakan Bapa, juga tiada artinya! (Baca: Yohanes 14:12-13, "Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa percaya kepada-Ku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari pada itu. Sebab Aku pergi kepada Bapa; dan apa juga yang kamu minta dalam nama-Ku, Aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak."). Yang berarti, ialah jika kita melakukan semua itu dalam Kehendak Bapa. Selamat!

0 komentar:

Posting Komentar